هر آنچه که باید از رابطه جنسی دهانی (Oral Sex) بدانیم ابتدا به تعریفی از رابطه جنسی دهانی خواهیم پرداخت: آمیزش دهانی یا رابطه جنسی دهانی نام گونه‌ای از آمیزش جنسی در انسان، شامل استفاده از دهان، لب‌ها یا زبان ...

ادامه مطلب