مزایای تزریق بوتاکس در جوان سازی پوست

واژه بوتاكس يا بوتولينيوم تاكسين يك پروتئين فلج كننده عصب هاست كه توسط گونه اى از باكترى ها به نام كلوستريديوم بوتولينوم ايجاد ميشود.
اين پروتئين از آزاد شدن نوروترانسميترها ( انتقال دهنده هاى عصبى) از پايانه هاى عصبى موجود در فواصل عصبى-عضلانى (فواصل بين اعصاب و عضلات) جلوگيرى مى كند و در نتيجه موجب نوعى فلج خفيف ميگردد.
آلوده شدن به اين باكترى سبب ابتلا به بك بيمارى به نام بوتوليسم مى شود.

بر خلاف اين موضوع ثابت شده است كه بوتاكس يك پروتئين درمانگر ارزشمند و موفق است كه اگر با غلظت بسيار پايين به انسان تزريق شود، مانع رسيدن سيگنال هاى عصبى از سلول هاى عصبى به ماهيچه ها شده و بنابراين آنها را فلج مى كند.

به منظور انقباض ماهيچه ها، عصب ها يك ماده شيميايى پيام آورنده عصبى به نام استيل كولين را در محل اتصال پايانه هاى عصبى به سلولهاى ماهيچه اى، ترشح ميكنند. استيل كولين به دريافت كننده هاى روى سلولهاى ماهيچه اى چسبيده و باعث انقباض آنها مى شود.
بوتاكس تزريق شده مانع آزادسازى استيل كولين شده و از انقباض سلول هاى ماهيچه اى جلوگيرى مى كند.

بوتاكس با باعث كاهش امقباض غيرعادى ماهيچه ها، موجب شل شدن ماهيچه ها ميشود.

از بوتاكس عمدتاً براى كاهش و جلوگيرى از خطوط و چين و چروك هاى ريز پوست صورت استفاده مى شود.

ديگر كاربردهاى درمانى ثابت شده بوتاكس عبارتند از:

 • گرفتگى شديد ماهيچه هاى شانه و گردن
 • درمان ميگرن مزمن
 • تعريق بيش از حد
 • درمان دوبينى ( لوچ چشمى)
 • پر كارى ماهيچه هاى ديواره مثانه( كه موجب بى اختيارى ادرار مى شود)
 • پركارى مثانه
 • اسپاسم نصف صورت
 • درمان انقباض پلك
 • خطوط پنجه كلاغى اطراف چشمها

موارد منع استفاده از بوتاكس:

 • اختلال در بلع
 • بد كار كردن ماهيچه هاى مقعد
 • ترشح بيش از حد بزاق دهان ( سيالوريا)
 • تب يونجه