پزشک شما ممکن است بتواند عفونت HPV را با نگاه کردن به زگیل‌های شما تشخیص دهد اما اگر زگیل تناسلی قابل مشاهده نیست، به یکی یا چند مورد از آزمایش‌های زیر نیاز دارید: تشخیص زگیل تناسلی آزمایش محلول سرکه (اسید …

ادامه مطلب